.
© Copyright Ernesto Liccardo 2001 - 2015
Iris

enamel on chrome plated stainless steel
120x120 dia. - 2013

©Rashid Al Khalifa
artbahrain.org
rashidalkhalifa.me
facebook: ernesto.liccardo